ZAMERANIE

Zameranie advokáta je predovšetkým na tieto oblasti:

1. Control your lawyer – Kontrola Vášho právnika je absolútna novinka na SLOVENSKU a v ČESKU (pre viac informácií o tejto novinke na vyriešenie Vášho problému, kauzy a pod., ktorá sa „ťahá“ dlhšie obdobie volajte na: 0911 177 007 – podrobne vysvetlím)

2. trestno-právna obhajoba, najmä v oblastiach súvisiacich s podnikaním a majetkami (predovšetkým, nie však iba TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU a TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE)

3. poskytovanie finančných prostriedkov a zabezpečovacie inštitúty s tým súvisiace

4. prevody majektových aktív a ich právne zabezpečovanie

5. obchodné právo a záležitosti súvisiace s podnikaním právnických osôb a SZČO

6. zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len územná samospráva ) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy

7. medicínske právo

Na základe pretrvávajúcich požiadaviek klientov uprednostňovať v prípade potreby osobného stretnutia konzultácie priamo u Vás. Šetrí to čas aj peniaze. Stretnutie môže byť priamo vo Vašej firme, vo Vašom bydlisku, resp. po dohode aj inde. Pricestujem za Vami po vzájomnej dohode kamkoľvek.

Pred prvým osobným stretnutím, resp. pred začatím riešenia Vášho problému, kauzy a pod.  je potrebné vyplniť a zaslať späť vyplnený klientský formulár, ktorý Vám na požiadanie zašlem emailom.

Neváhajte mňa kontaktovať na telefón: prioritne + 43 676 461 23 23 (Rakúsko) alebo  + 421 911 177 007 (Slovensko), resp. aj WhatsApp alebo emailom na: advokat@gurtler.sk