KONTAKT

Neváhajte mňa kontaktovať na telefón:

prioritne 00 34 641 660 277 (Španielsko)

alebo

00 421 911 177 007 (Slovensko), resp. aj WhatsApp

alebo emailom na: advokat@gurtler.sk