Zameranie advokáta

Zameranie advokáta je predovšetkým na tieto oblasti:

1. Control your lawyer – Kontrola Vášho právnika je absolútna novinka na SLOVENSKU a v ČESKU (pre viac informácií o tejto novinke na vyriešenie Vášho problému, kauzy a pod., ktorý/á trvá dlhšie obdobie Volajte na: + 421 911 177 007 (Slovensko), resp. aj WhatsApp, Signal, Telegram, Viber – podrobne vysvetlím)

2. trestno-právna obhajoba, najmä v oblastiach súvisiacich s podnikaním a majetkami (predovšetkým, nie však iba TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU a TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE)

3. poskytovanie finančných prostriedkov a zabezpečovacie inštitúty s tým súvisiace

4. prevody majektových aktív a ich právne zabezpečovanie

5. obchodné právo a záležitosti súvisiace s podnikaním právnických osôb a SZČO, právo cenných papierov a najmä ochrana práv minoritných akcionárov

6. zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len územná samospráva ) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy 

7. medicínske právo. Poškodili vaše zdravie v nemocnici, pri lekárskom zákroku? Zomrel Váš príbuzní kvôli chybe lekára? Tieto nepríjemné záležitosti môžte nechať tak alebo sa domáhať svojích práv prostredníctvom advokáta. Je to len na Vás

Na základe pretrvávajúcich požiadaviek klientov uprednostňovať v prípade potreby osobného stretnutia konzultácie priamo u Vás. Šetrí to čas aj peniaze. Stretnutie môže byť priamo vo Vašej firme, vo Vašom bydlisku, resp. po dohode aj inde. Pricestujem za Vami po vzájomnej dohode kamkoľvek.

8. Venujem sa aj guerrilla a street marketingu so zameraním na negatívnu politickú reklamu, politickú psychológiu, masovú komunikáciu ako aj samotnú politiku, spravodajské médiá a konšpiračné teórie, volebnú a komunikačnú stratégiu politických kampaní.

Preferujem miesta stretnutí v Tatrách, Poprade, Kežmarku, Košiciach ale aj vo Viedni, Bratislave, Prahe.

Pred prvým osobným stretnutím, resp. pred začatím riešenia Vášho problému, kauzy a pod.  je potrebné vyplniť a zaslať späť vyplnený klientský formulár, ktorý Vám na požiadanie zašlem emailom.

Neváhajte mňa kontaktovať na telefón: + 421 911 177 007 (Slovensko), resp. aj WhatsApp alebo emailom na: advokat@gurtler.sk