O MNE

JUDr. Vladimír Gürtler poskytuje samostatné právne služby od roku 2000. Zameriavam sa na poskytovanie komplexných a efektívnych služieb v oblasti právneho poradenstva, najmä v oblasti obchodného práva.

Diskrétnosť je to, na čom si zakladám. Pri poskytovaní právnych služieb môžte odo mňa očakávať:

 • Vedomosti špecifickej povahy
 • Čestnosť voči každému, kto je čestný
 • Tvorivosť pri riešení neobvyklých situácií
 • Vytrvalosť, lebo sa nikdy nevzdávam
 • Rozhodnosť, ktorá protistranu prinajmenšom znechutí – Vaším benefitom je moja nepríjemnosť. It’s worth it.

pastedGraphic.png

JUDr. Vladimír Gürtler

Narodený: 7. októbra 1972

Od júla 2000 som bol komerčným právnikom zapísaným v zozname komerčných právnikov vedenom Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky, od 1. Januára 2004 som advokátom zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, pod číslom 3300. V rokoch 2012 až 2018 som venoval dosť veľa času aj iným aktivitám ako advokácii, napr. politike, mediálnemu poradenstvu, krízovému manažovaniu firiem, projektu lokálneho platidla KOŠICKÝ DUKÁT.

Od 7.3.2019 znovu venujem viac svojho času tomu, v čom som najlepší, tzn. špecifickému právnemu poradenstvu pre špecifických a výnimočných klientov.

Vzdelanie:

 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1991-1996
 • Univerzita Limerick, Írsko, 1995, Law of Business Association
 • Cyperský medzinárodný inštitút manažmentu, 1998
 • The John Marshall Law School, Chicago, USA, 2007
 • The John Marshall Law School, Chicago, USA, 2012

Hlavné pracovné skúsenosti:

 • Advokát, Banskobystrický samosprávny kraj, 2015 (hovorca), Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., 2012-2013 (podpredseda predstavenstva), Advokát, Glatzová & Co. – advokátní kancelář, Česko, 1998, Chrysses Demetriades & Co. – law office, Cyprus, 1998, Právny čakateľ komerčného právnika Mgr. Ivana Centka a JUDr. Jozefa Mižáka 1997 – 2000

Neváhajte mňa kontaktovať na telefón: prioritne + 421 911 177 007 (Slovakia), WhatsApp, Signal, Telegram as well or send me an email: advokat@gurtler.sk