PRIZNANIE JE ISTÝ TREST

RADY ADVOKÁTA sú dôležité. Ešte dôležitejšie v právnom spore/v právnej veci sú však na Slovensku tieto skutočnosti:

1. kto o spore/veci rozhoduje ?

2. koho poznáte ?

3. ako dlho môže rozhodovanie o spore/veci trvať ?

4. koľko času, energie a financií ste ochotný/á investovať do riešenia sporu/veci ?

Či máte alebo nemáte pravdu v právnom spore/v právnej veci totiž na Slovensku nie je najpodstatnejšie, lebo pravda je vždy relatívna.

Špeciálne tá pravda slovenská paragrafová. Vyhrať môžete, aj keď pravdu nemáte alebo prehrať môžete, aj keď pravdu máte.

Čím skôr sa s týmito faktami psychologicky vysporiadate, tým lepšie.

Príbehy zo skutočného života ako právne veci na Slovensku ne/fungujú, môžu pomôcť každému v jeho rozhodovacom procese, ako sa k svojej právnej veci/k svojmu právnemu problému postaví.

V trestnom práve platí aj jedna základná zásada: “Priznanie je poľahčujúca okolnosť ale istý trest