TAJNOŠI MLČIA A VEDIA PREČO

RADY ADVOKÁTA sú dôležité. Ešte dôležitejšie v právnom spore/v právnej veci sú však na Slovensku tieto skutočnosti:

1. kto o spore/veci rozhoduje ?

2. koho poznáte ?

3. ako dlho môže rozhodovanie o spore/veci trvať ?

4. koľko času, energie a financií ste ochotný/á investovať do riešenia sporu/veci ?

Či máte alebo nemáte pravdu v právnom spore/v právnej veci totiž na Slovensku nie je najpodstatnejšie, lebo pravda je vždy relatívna.

Špeciálne tá pravda slovenská paragrafová. Vyhrať môžete, aj keď pravdu nemáte alebo prehrať môžete, aj keď pravdu máte.

Čím skôr sa s týmito faktami psychologicky vysporiadate, tým lepšie.

Príbehy zo skutočného života ako právne veci na Slovensku ne/fungujú, môžu pomôcť každému v jeho rozhodovacom procese, ako sa k svojej právnej veci/k svojmu právnemu problému postaví.

Nie je lepším príkladom ako príklad z vlastnej skúsenosti.

TAKŽE IN MEDIAS RES

Ako dobre viete v poslednom období podnikám isté právne kroky na nápravu protiprávneho, protizákonného a protiústavného konania, ktoré vykonali isté orgány tohto štátu (viac aj na konci príspevku – časť predžalobnej výzvy) voči mojej osobe a voči osobe mne blízkej.

NBÚ a jeho príslušníci sa familiárne nazývajú aj „tajnoši“.

NBÚ nie sú takí tajnoší ako sú tajnoši v Slovenskej informačnej službe alebo ako sú tajnoši v KGB, CIA, či MOSSADE. Sú to takí typickí slovenskí tajnoši 🙂 Kľudne by sme ich mohli nazývať aj Tajnoši123.

Tajnoši123 poznajú základné pravidlo, ak dôjde k spáchaniu trestného činu. Vedia o existencii týchto paragrafov Trestného zákona:

§ 36

Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ

l) priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval.

§ 37

Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ

a) spáchal trestný čin z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky,

c) spáchal trestný čin preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo preto, aby uľahčil alebo zakryl iný trestný čin,

e) zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie neoprávnenej alebo neprimeranej výhody,

Národný bezpečnostný úrad nijako nereagoval na moju predžalobnú výzvu.

Tajnošom123 radia aj advokáti.

Rada č.1. advokáta teda znie:

Priznanie je poľahčujúca okolnosť ale istý trest“.

Tajnoši123 vedia veľmi dobre, že konali protiprávne, protizákonne a protiústavné voči mojej osobe a voči osobe mne blízkej a preto sa nechú priznať.

Tajnoši123 sa spoliehajú, že ich trestná činnosť nebude odhalená, lebo berú do úvahy a na zreteľ tieto skutočnosti:

1. kto o veci bude rozhodovať …

2. koho každého poznajú

3. ako dlho môže rozhodovanie o veci a vo veci trvať …

4. koľko času, energie a financií som ochotný investovať do riešenia tejto veci …

Takže uvidíme. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov neváhajte kontaktovať advokátsku kanceláriu JUDr. Gürtlera

Časť predžalobnej výzvy, ktorá bola zaslaná Národnému bezpečnostnému úradu (ďalej aj „NBÚ“).