G VISION – VÍZIA

Som presvedčený, že iba kreatívny právnik zachovávajúci lojalitu a mlčanlivosť dokáže vyhovieť požiadavkám dnešnej doby a rozširovať obzory.

Poskytujem v rámci svojích možností a schopností právny a poradenský servis slovenským, ale aj zahraničným klientom.

Podľa mojich štatistík sa dohodnem s dvoma, troma z desiatich potencionálnych klientov. Ostatným siedmim, ôsmim sa nepáči napr. moje vystupovanie, môj prístup k riešeniu ich situácie,  problémom a pod.. Alebo len nedisponujú dostatočnými aktívami, aby boli schopní platiť palmáre za moje znalosti a preto sa proste niekedy nedohodneme. Považujem za korektné radšej sa nedohodnúť na začiatku, ako sa pohádať na konci alebo v strede časovej osi riešenia problému, kauzy klienta.

Nič menej, dvom z troch klientov s ktorými sa nakoniec dohodnem, aj reálne pomôžem. Ten tretí za mnou prišiel už väčšinou neskoro a pravdepodobnosť, že mu pomôžem, aby bol úplne spokojný  sa jeho neskorým príchodom s problémami ku mne podstatne znížila.

To však naozaj nie je moja chyba. Hoc uznávam, že aj ja k zubárovi nerád chodím, tak ako Vy. Avšak mám za to, že prevencia ako u zubára, tak aj preventívne návštevy Vášho advokáta znížia prípadnú bolesť a množstvo problémov, ak veci necháte prepuknúť.

Vzhľadom na hore uvedené a moju prax odporúčam všetkým, aby navštívili dobrého advokáta skôr ako neskôr. Zvyšuje to pravdepodobnosť záchrany väčšiny Vašich aktív, a stojí to výrazne menej, ako keď prídete o päť minút 12.

Neváhajte mňa kontaktovať na telefón: prioritne 00 34 641 660 277 (Španielsko) alebo  00 421 911 177 007 (Slovensko), resp. aj WhatsApp alebo emailom na: advokat@gurtler.sk