O MNE

JUDr. Vladimír Gürtler poskytuje samostatné právne služby od roku 2000. Zameriavam sa na poskytovanie komplexných a efektívnych služieb v oblasti právneho poradenstva, najmä v oblasti obchodného práva.

Diskrétnosť je to, na čom si zakladám. Pri poskytovaní právnych služieb môžte odo mňa očakávať:

 • Vedomosti špecifickej povahy
 • Čestnosť voči každému, kto je čestný
 • Tvorivosť pri riešení neobvyklých situácií
 • Vytrvalosť, lebo sa nikdy nevzdávam
 • Rozhodnosť, ktorá protistranu prinajmenšom znechutí

pastedGraphic.png

JUDr. Vladimír Gürtler

Narodený: 7. októbra 1972

Od júla 2000 som bol komerčným právnikom zapísaným v zozname komerčných právnikov vedenom Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky, od 1. Januára 2004 som advokátom zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, pod číslom 3300.

Vzdelanie:

 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1991-1996
 • Univerzita Limerick, Írsko, 1995, Law of Business Association
 • Cyperský medzinárodný inštitút manažmentu, 1998

Pracovné skúsenosti:

 • Právny čakateľ komerčného právnika Mgr. Ivana Centka, 1997 – 2000
 • Glatzová & Co. – advokátní kancelář, Česko, 1998
 • Chrysses Demetriades & Co. – law office, Cyprus, 1998