JUDr. VLADIMÍR GÜRTLER

Zameranie advokátskej kancelárie

je predovšetkým na tieto oblasti:

obchodné právo a záležitosti súvisiace s podnikaním právnických osôb a SZČO

zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len územná samospráva ) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy

spotrebiteľské zmluvné vzťahy /iba v rámci pro bono a ad hoc v závislosti od okolností a rozhodnutia advokáta/

poskytovanie finančných prostriedkov a zabezpečovacie inštitúty s tým súvisiace

prevody majektových aktív a ich právne zabezpečovanie

trestno-právna obhajoba, avšak iba v oblastiach súvisiacich s podnikaním

Špecializácia právnika je obdobná ako špecializácia u lekára. Ak máte problémy s okom, môžte ísť za lekárom očným alebo aj iným lekárom (napr. gynekológom). Obaja sú lekármi, lebo vyštudovali medicínu, ale primár očného Vám pravdepodobne pomôže viac, ako primár na gynekologickom oddelení. Podobne je to aj u právnikov. Nie každý vie všetko a nie každý sa všetkému venuje. Ja ako advokát sa vyznám veľmi dobre v niektorých oblastiach práva a na tieto oblasti je zameraná aj moja advokátska kancelária. Nie som dokonalý, čas beží míľovými krokmi a preto sa snažím robiť a špecializovať na právne veci, ktoré ma zaujímajú a v ktorých mám viac ako pätnásťročnú odbornú praxi a skúsenosti.

Právnici, ktorí Vám tvrdia, že vedia všetko a vyznajú sa vo všetkých právnych oblastiach Vám klamú.Ja klamárom nie som, a preto Vám vopred hovorím, že sa venujem najmä oblastiam mojej špecializácie. V opačnom prípade Vás s vaši problémom odporúčim na neiktorého z mojich koegov advokátov.

Mám za to, že týmto som dostatočne objasnil všetky záležitosti, aby ste sa rozhodli, či moje služby využijete alebo aj nie.

Zároveň začínam na základe pretrvávajúcich požiadaviek väčšiny klientov uprednostňovať konzultácie priamo u Vás. Šetrí to čas aj peniaze. Stretnutie môže byť priamo vo Vašej firme, vo Vašom bydlisku, resp. po dohode aj inde. Pricestujem za Vami po vzájomnej dohode kamkoľvek.

Neváhajte mňa kontaktovať na telefón: prioritne  + 43 676 461 23 23 (Rakúsko)  alebo  + 421 911 177 007 (Slovensko), resp. aj WhatsApp alebo emailom na: advokat@gurtler.sk