ZÁKON PLATÍ ALE ÚRAD NEFUNGUJE. SLOVENSKO NIE JE PRÁVNY ŠTÁT

Bolo že to radosti, keď slovenský parlament 30. januára 2019 schválil zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 54/2019 Z.z.).

Tento zákon nadobúdol účinnosť 1. marca 2019 a následne sa mal zriadiť v zmysle zákona Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Existuje Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti po takmer osemnástich mesiacoch od schválenia príslušného zákona v parlamente?

Nie priatelia, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti navykonáva svoju činnosť.

Zákon síce prijatý je, platí, ale Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti stále nevykonáva svoju činnosť.

Za zákon hlasoval aj súčasný premiér Igor Matovič, veľký to bojovník proti korupcii. Viz hlasovovanie.

Tak som sa reku dopytoval na Úrade vlády aké všetky a konkrétne právne úkony vykonala Vláda Slovenskej republiky od 22.1.2020 ku dňu podania mojej infožiadosti (06.07.2020), aby Komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“) v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) mohla vyhlasiť výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, kedže predseda Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti stále nie je vo svojej funkcii?

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti totiž potrebuje mať svojho predsedu a kedže predseda nie je, tak úrad nevykonáva svoju činnosť.

Takže si to zhrňme, aký je na Slovensku právny štát?

Podľa zákona by mal už minimálne viac ako rok fungovať Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a vykonávať svoju činnosť.

Zákon síce platí viac ako rok ale veci sa majú trošku inak ako hovorí zákon a žiaden Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti de facto nefunguje a teda nevykonáva svoju činnosť v zmysle zákona.

A čo robí nová vláda, na čele ktorej stojí najväčší bojovník proti korupcii na Slovensku a ktorý by mal mať eminentný záujem, aby Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vykonával svoju činnosť?

Nerobí nič !

Takže takýto je právny štát na Slovensku. Môžete mať najlepší zákon na svete, ak nemáte schopných a odborne zdatných ľudí vo funkciách.

Inak, ja osobne, JUDr. Vladimír Gürtler viem právne dobre napísať zákon, viem napísať  aj žalobu, viem podať kvalifikované oznámenie o korupcii brutálnych rozmerov a existencii justičnej mafii na Slovensku ale neviem ako sa mám “odfotiť a lajkovať moje ponožky” na fejsbuku. 

Poradí mi niekto? Ďakujem za rady. JUDr. Vladimír Gürtler, advokát

Prikladám aj odpoveď z Úradu vlády Slovenskej republiky z 15.07.2020 o tom, že Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti navykonáva svoju činnosť ani po viac ako roku od schválenia zákona, ktorý by sa mal dodržiavať.

Viac o “fungovaní” právneho štátu na Slovensku aj v článkoch:

ČO SPÁJA PROF. MAZÁKA S JUDR. PRAŽENKOVOU ?

VYPAĽOVALI KANDIDÁTOV NA SUDCOV ? ,

Rada č. 1.: Priznanie je istý trest,

Otázka č. 1.: Ako v skutočnosti “preveroval” NBÚ ľudí ?,

Kde začína a končí transparentnosť Súdnej rady ?,

KTO ZLYHAL PRI BEZPEČNOSTNÝCH PREVIERKACH ?,

ZÁVAŽNÉ ZISTENIA O ČINNOSTI NBÚ A SÚDNEJ RADY,

NBÚ v boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera a aj iné informácie môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe