TAJNÁ SLUŽBA nevie, čo sa sa v jej sídle deje

Národný bezpečnostný úrad je de facto tajnou službou. Tak sa vyjadril aj Ústavný Súd v bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96: NBÚ je formálnoprávne „nezávislý správny orgán,“ ktorý de facto je zákonom ustanovený tak, aby mal značný mocenský potenciál prameniaci z koncentrácie informácií osobného charakteru. Bez ohľadu na formálnoprávne začlenenie do systému orgánov verejnej správy je NBÚ tajnou službou. Charakteristickou črtou tajných služieb je získavanie informácií utajeným spôsobom, ktorý nespĺňa požiadavky transparentnosti.

Je však prekvapujúce, ak tajná služba nevie, kto a akým spôsobom na jej pôde vyhotovuje zvukové záznamy. Požiadal som totiž v rámci infožiadosti

3.2. Kto, akou formou a akými technickými protriedkami zhotovoval
zvukový záznam z neverejného zasadnutia Súdnej rady SR, na ktorom sa
rozhodovalo o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov dňa
16.07.2018, a ktoré sa konalo na pôde Národného bezpečnostného úradu a
nie na pôde Súdnej rady SR ?

Keďže Súdna rada Slovenskej republiky, ktorú som pôvodne o túto informáciu požiadal to nevedela,

tak vec postúpila Tajnej službe.

Odpoveď Tajnej služby bola naozaj prekvapujúca. Ani samotná tajná služba údajne nevie, kto, akou formou a akými technickými protriedkami zhotovoval zvukový záznam z neverejného zasadnutia Súdnej rady SR na ktorom sa rozhodovalo o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov dňa 16.07.2018, a ktoré sa konalo na pôde Národného bezpečnostného úradu v Bratislave na Budatínskej ulici č. 30.

Ak by ste to náhodou niekto vedel, poprosím zaslať tieto informácie na email: advokat@gurtler.sk

Zároveň ďakujem týmto verejne všetkým známym aj neznámym, tajným aj neutajeným, ktorí mi poskytujú informácie a podklady, ktoré pomáhajú odhaľovať závažné skutočnosti, ktoré nasvedčujú O NEZÁKONNOM ALEBO NESPRÁVNOM POSTUPE ALEBO NEZÁKONNOM ROZHODNUTÍ VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

Na kompletný súmár zaujímavostí stačí kliknúť na PODCAST – Myšlienky, názory, pohľady, príbehy a iné zaujímavosti JUDr. Gürtlera zo života formou hovoreného, písanéhe slova. Budete naozaj prekvapený v ako stave sa nachádza Slovenská republika.  🙁

Chcete vedieť viac zaujímavých informácii o tejto problematike?

Už čoskoro prinesiem mimoriadne zaujímavé informácie, ktoré mnohých prekvapia ako to na našom Slovensku funguje s korupciou a korupciou aj v justičnom systéme SR. Viac o zaujímavostiach aj nižšie:

ČO SPÁJA PROF. MAZÁKA S JUDR. PRAŽENKOVOU ?

Kedy NBÚ na detektore lži vykoná overenie pravdovravnosti ?

Kedy NBÚ na detektore lži vykoná overenie pravdovravnosti ?

ZÁKON PLATÍ ALE ÚRAD NEFUNGUJE. SLOVENSKO NIE JE PRÁVNY ŠTÁT

Rada č. 1.: Priznanie je istý trest,

Otázka č. 1.: Ako v skutočnosti “preveroval” NBÚ ľudí ?,

Kde začína a končí transparentnosť Súdnej rady ?,

KTO ZLYHAL PRI BEZPEČNOSTNÝCH PREVIERKACH ?,

ZÁVAŽNÉ ZISTENIA O ČINNOSTI NBÚ A SÚDNEJ RADY,

NBÚ v boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

VYPAĽOVALI KANDIDÁTOV NA SUDCOV ?

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera a aj iné informácie môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe 

www.gurtler.sk