Odpočúvanie telefónov tajnými službami

Na Slovensku existujú oficiálne tri tajné služby.

Slovenská informáčná služba (SIS) – zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, Vojenské spravodajstvo (VS) – zákon SNR č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a Národný bezpečnostný úrad (NBU1) – Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ako by človek dopadol, ak by požiadal o informáciu ohľadom odpočúvania telefónov tajnými službami na Slovensku ?

Začali by ho následne tieto tajné služby odpočúvať ?

Možno by k tomu vedel niečo povedať bližšie exšéf Vojenského spravodajstva s. generál Balciar, ktorý mal družné vzťahy s podobnými príslušníkmi v Srbsku. Európsky súd pre ľudské práva mal však na činnosť tajných služieb v Srbsku iný názor.

 

Riaditeľa Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len “VS MO SR“) generála Jána BALCIARA, počas svojej pracovnej návštevy Srbska, prijal minister obrany Aleksandar VULIN. Obaja predstavitelia sa zhodli, že spolupráca medzi Vojenskou spravodajskou službou MO SRB a VS MO SR je na vysokej úrovni a prispieva k rozvoju priateľských vzťahov medzi oboma krajinami. Generál BALCIAR v závere stretnutia poďakoval ministrovi VULINOVI za jeho prijatie a dodal, že vzťah vojenských spravodajských služieb nie je založený iba na profesionálnych vzťahoch, ale hlavne na vzájomnej dôvere.”

ESĽP v minulosti riešil zaujímavý prípad v Srbsku. Viac nižšie:

V Košiciach, dňa 13.08.2020

_____________________________

JUDr. VLADIMÍR GÜRTLER

advokát

1 v zmysle bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96: NBÚ je formálnoprávne „nezávislý správny orgán,“ ktorý de facto je zákonom ustanovený tak, aby mal značný mocenský potenciál prameniaci z koncentrácie informácií osobného charakteru. Bez ohľadu na formálnoprávne začlenenie do systému orgánov verejnej správy je NBÚ tajnou službou. Charakteristickou črtou tajných služieb je získavanie informácií utajeným spôsobom, ktorý nespĺňa požiadavky transparentnosti.

Zdroj TU

Na kompletný súmár zaujímavostí stačí kliknúť na PODCAST – Myšlienky, názory, pohľady, príbehy a iné zaujímavosti JUDr. Gürtlera zo života formou hovoreného, písanéhe slova. Budete naozaj prekvapený v ako stave sa nachádza Slovenská republika.  🙁

Chcete vedieť viac zaujímavých informácii o tejto problematike?

Už čoskoro prinesiem mimoriadne zaujímavé informácie, ktoré mnohých prekvapia ako to na našom Slovensku funguje s korupciou.

ČO SPÁJA PROF. MAZÁKA S JUDR. PRAŽENKOVOU ?

Kedy NBÚ na detektore lži vykoná overenie pravdovravnosti ?

Kedy NBÚ na detektore lži vykoná overenie pravdovravnosti ?

ZÁKON PLATÍ ALE ÚRAD NEFUNGUJE. SLOVENSKO NIE JE PRÁVNY ŠTÁT

Rada č. 1.: Priznanie je istý trest,

Otázka č. 1.: Ako v skutočnosti “preveroval” NBÚ ľudí ?,

Kde začína a končí transparentnosť Súdnej rady ?,

KTO ZLYHAL PRI BEZPEČNOSTNÝCH PREVIERKACH ?,

ZÁVAŽNÉ ZISTENIA O ČINNOSTI NBÚ A SÚDNEJ RADY,

NBÚ v boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

VYPAĽOVALI KANDIDÁTOV NA SUDCOV ?

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera a aj iné informácie môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe 

www.gurtler.sk