Obžalovaný na súde hovoril o bezpečnostnej previerke NBÚ

Včera (12.10.2020) sa na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku spomínal aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Keďže obžalovaný M.K. pred súdom predniesol isté vyhlásenia vo vzťahu k NBÚ a problematike činnosti viacerých protizákonných aktivít tajnej služby sa venujem, spozornel som a dnes som napísal aj blog na denníku Pravda. 

Blog čiastočne odhaľuje isté okolnosti a čiastočne dotvára mozaiku procesov deštrukcie demokratické zriadenia Slovenskej republiky tajnými službami:

Kotleba na súde tvrdí, že bývalý spevák a dnes poslanec Ondrej Ďurica mal už v roku 2004 previerku od NBÚ na stupeň dôverné, v roku 2006 dokonca na stupeň tajné. „Vydal by mu NBÚ takúto previerku, ak by bol neonacista?“ pýtal sa predseda ĽSNS.

Táto krátka správa v rubrike Minúta po minúte, rýchle správy Denníka N uverejnená 12.10.2020 o 17:00 hod. https://dennikn.sk/minuta/2084989/?ref=mwat akoby zanikla v „ošiali osláv“ nad neprávoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu prvého stupňa voči osobe: obž. Ing.Marian Kotleba, Spisová značka: PK-2T33/2019.

Verejne podaná vyššie uvedená informácia poslancom slovenského parlamentu Ing. Mgr. Marianom Kotlebom však neunikla môjmu pozornému oku a uchu. Túto informáciu som zachytili zmyslami nielen ja, ale určite ju zachytili aj iné, vec monitorujúce subjekty.

Táto informácia je mimoriadne dôležitá a domnievam sa, že je možno ešte dôležitejšia ako samotný rozsudok voči Marianovi Kotlebovi, ktorý vykonáva viac funkcií, okrem iných je menovaný aj predsedom politickej strany.

Takže poďme in medias res.

Kotleba pri svojej „obrane“ pred súdom sa odvolával aj na Ďuricu, NBÚ a veci s týmito osobami súvisiace.

Kto je Ďurica ?

Ďurica je spevácka ikona slovenskej nacionalistickej scény, ktorá vo svojich pesničkách „brojila a brojí proti režimu a systému,“ ktorý ho ako príslušníka de facto a podľa všetkých okolností aj de iure platil (resp. stále platí).

V súčasnosti je menovaný okrem iných funkcií aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Kto a čo je NBÚ ?

NBÚ je Národný bezpečnostný úrad a je tajnou službou.

To, že NBÚ je tajnou službou skonštatoval aj Ústavný Súd Slovenskej republiky v bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96:

NBÚ je formálnoprávne „nezávislý správny orgán,“ ktorý de facto je zákonom ustanovený tak, aby mal značný mocenský potenciál prameniaci z koncentrácie informácií osobného charakteru. Bez ohľadu na formálnoprávne začlenenie do systému orgánov verejnej správy je NBÚ tajnou službou. Charakteristickou črtou tajných služieb je získavanie informácií utajeným spôsobom, ktorý nespĺňa požiadavky transparentnosti.

Bepečnostnú previerku NBÚ nevykonáva táto tajná služba len tak pre nič za nič. Na vykonanie bezpečnostnej previerky musí byť dôvod a musia byť splnené zákonné náležitosti.

Aký bol dôvod, aby NBÚ vykonával a vykonal bezpečnostnú previerku speváka Ďuricu ? „Ďurica mal už v roku 2004 previerku od NBÚ na stupeň dôverné, v roku 2006 dokonca na stupeň tajné,“ tvrdil neprávoplatne odsúdený Kotleba pred súdom.

Je táto informácia ohľadom osoby Ďurica pravdivá alebo pred súdom obvinený Kotleba klamal?

Kotleba verejným oznámením vyššie uvedenej informácie o osobe Ďuricu a subjekte NBÚ povedal strašne veľa. A to bez ohľadu na to, či informácia je alebo nie je pravdivá, kedže je vysoký predpoklad, že príslušné osoby a tajné služby sa budú v prípade dopytovania sa na ňu odvolávať na „utajované skutočnosti“.

Kotleba sa na súde v Pezinku nesnažil utajiť isté veci, ako ich napriek mojej infožiadosti utajil a stále sa snaží utajovať jeho podriadený Beluský, vykonávajúci okrem iných funkcií aj funkciu predsedu Osobitného kontrolneho výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ.

Ale späť k pánovi poslancovi.

Čakal som Marian, kedy niečo také, ako je vyššie uvedené povieš. Povedal si to na svoju „obranu“ pred súdom, takže isto ti nebude vadiť, ak v budúcnosti poviem isté informácie a skutočnosti na svoju obranu aj ja.

Od istého obdobia sa totiž musím brániť. Musím sa brániť a musím brániť osobu mne blízku, ktorú štátne orgány použili ako nátlak na moju osobu v snahe ma „vypaľovať“.

Vypaľovať, Marian, isto vieš, znamená, že od človeka niekto požaduje peniaze, za niečo. Niekto by to možno nazval, že to nie je „vypaľovanie“ ale, že ide o dar (väčšiu alebo menšiu službičku) za niečo.

S darmi zamestnancov BBSK na svoj súkromný účet máš však isto Marian mnoho skúseností aj sám osobne ako bývalý verejný funkcionár v pozícii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, takže nepochybne vieš, aký je rozdiel medzi finančným darom na „báger“ a finančnou korupciou za získanie funkcie sudkyne.

Ale nebudem ďalej osobný Marian, veď ani „Mňa to tiež nebaví, ale ja som si to nevymyslel.“

Musím sa brániť svojvôli štátnych orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky, ktorých súčasťou si aj Ty – Marian Kotleba, tvoj podriadený Beluský a ďalšie osoby.

Nespáchal som síce žiaden trestný čin a mne blízka osoba už vôbec nespravila nič, čo by ju diskvalifikovalo, aby sa mohla stať sudkyňou, ale aj vďaka osobám ako si Ty – Marian Kotleba, Tvoj podriadený Beluský a dalšie osoby je Slovenská republika v stave, v akom je.

Ja, JUDr. VLADIMÍR GÜRTLER, disponujem totiž istym súborom informácií, ktoré nasvedčujú O NEZÁKONNOM ALEBO NESPRÁVNOM POSTUPE ALEBO NEZÁKONNOM ROZHODNUTÍ VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

Veľkú úlohu v NEZÁKONNOM ALEBO NESPRÁVNOM POSTUPE ALEBO NEZÁKONNOM ROZHODNUTÍ VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky zohrával a nie je vylúčené, že stále zohráva aj subjekt, ktorý si pred súdom vyššie spomenul.

Aký je Tvoj vzťah Marian k vyššie uvedenému spomenutému subjektu ?

Od istého obdobia som bol okolnosťami donútený začať sa venovať investigatívnej činnosti a zistil som naozaj pozoruhodné veci.

Začína to už celé do seba zapadať a príslušníci o tom už vedia, že viem už.

Že Marian ? Že pán príslušník M.K. ?

Ja, JUDr. VLADIMÍR GÜRTLER poznám Ing. Mgr. Mariana Kotlebu osobne, takže k predmetnej veci sa viem vyjadrovať vecne, jasne, zrozumiteľne a odborne. V roku 2015 som totiž vykonával pracovnú pozíciu hovorcu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Po tom, čo na pokyn v tom čase predsedu BBSK Ing. Mgr. Mariana Kotlebu sa dňa 29.8.2015 (v deň štátneho sviatku SR – Výročie SNP) na priečelí budovy Banskobystrického samosprávneho kraja zjavila ČIERNA VLAJKA, som pracovný pomer na BBSK skončil podaním výpovede na znak nesúhlasu aj s touto „náhodnou symbolickou udalosťou.“

Nemám vedomosť, že by na znak nesúhlasu s vyvesením ČIERNEJ VLAJKY dňa 29.8.2015 (v deň štátneho sviatku SR – Výročie SNP) na priečelí budovy Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici podal výpoveď aj iný zamestnanec BBSK.

Mám však vedomosť, ktorá osoba okrem Kotlebu a mňa bola prítomná a čo hovorila, pri mojom nástupe do zamestnania na úrad BBSK.

K týmto a ďalším závažným skutočnostiam a informáciám na svoju obranu a obranu mne blízkej osoby vypovedať budem.

Kedy ?

Read my lips (blog) asap.

Poznámka JUDr. Vladimír Gürtler: pojem príslušník je všeobecný a bežný pojem. Môže ale nemusí znamenať funkciu príslušníka tajnej služby. Pojem príslušník sa totiž zvykne symbolicky používať aj pri iných funkciách, neznamená žiaden symbol ani symboliku, tak ako ani čierna vlajka alebo číslo 1488 nič neznamenajú a sú to len „bežné symboly a symboliky“.