NBÚ v boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

Národný bezpečnostný úrad zriadil 1. júla 2020 pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD). Po rezorte diplomacie ide o druhú štátnu inštitúciu, ktorá napĺňa zámer EÚ aj vlády SR systematicky sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na informačné operácie zamerané na šírenie potenciálne škodlivých informácií.

Povedzme si teda, kto vlastne zriadil pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie?

Nuž, zriadil ho Národný bezpečnostný úrad. Inštitúcia, ktorá má za sebou vážne pochybenia a prešľapy.

Národný bezpečnostný úrad vykonáva v zmysle zmysle zákona okrem iného aj bezpečnostné previerky podnikateľov a fyzických osôb. Niekedy tento “tajomný úrad” vykonával aj tzv. bezpečnostné previerky kandidátov na sudcov. Kedže tzv. bezpečnostné previerky kandidátov na sudcov po Náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019, PL. ÚS 21/2014-96 už nie sú možné, úrad pre svojich príslušníkov našiel novú činnosť 🙂

Tento úrad (Národný bezpečnostný úrad) dokonca vydal aj pani Monike J. osvedčenie č. SP-PB-1963/2017-Ž zo dňa 22.6.2017 platné do 22.6.2022 na stupeň utajenia PRÍSNE TAJNÉ!!!

Inštitúcia, ktora používa v roku 2020 Informačný systém Previerka vyvinutý v roku 2006 a nasadený do ostrej prevádzky v roku 2007.

S minimálnymi aktualizáciami fungujúci nepretržite viac než 12 rokov.

A čo je naväčší GÓOOL ?

Pôvodný dodávateľ Informačného systému Previerka už neexistuje !!!

Tajnošom sa stratil (prestal existovať) pôvodný dodávateľ Informačného systému Previerka 🙂

No uznajme priatelia, také niečo sa môže stať len na Slovensku a ešte určite aj v africkom Bananistane  🙂

Sieťová infraštruktúra, na ktorej systém beží je ešte z rokov 2001 až 2002. Neposkytuje dostatočné kapacitné možnosti a zároveň nespĺňa nové bezpečnostné požiadavky.

A títo „odborníci“ v kuloároch nazývaní aj „Tajnoši“, ja osobne ich nazývam v komunikácii s inými subjektami krycím menom a heslom: “Pozor, tajnoši nbusr123 chytili červenú čiapočku“ idú bojovať proti hybridným hrozbám a dezinformáciám 🙂

Dnes som tajnošom nbusr123 poslal niekoľko otázok. V prílohe si ich môžete prečítať priatelia a sledovatelia moji 🙂

Čo myslíte, ako zareagujú tajnoši nbusr123?

Potvrdia tajnoši nbusr123, že pôvodný dodávateľ Informačného systému Previerka už neexistuje alebo mi odpovedia, že ide o „utajovanú skutočnosť“ ?

Česť práci, súdruhovia naši!

Nepřítel nikdy nespí! BDĚTE !

V Košiciach, 3. júla 2020                                                      JUDr. Vladimír Gürtler, advokát

Chcete vedieť viac zaujímavých informácii o tejto problematike?

Už čoskoro prinesiem mimoriadne zaujímavé informácie, ktoré mnohých prekvapia ako to na našom Slovensku funguje s tými Tajnošmi.

KLIKNITE si na PRÍSPEVKY nižšie:

Rada č. 1.: Priznanie je istý trest,

Otázka č. 1.: Ako v skutočnosti “preveroval” NBÚ ľudí ?,

Kde začína a konči transparentnosť Súdnej rady ?,

KTO ZLYHAL PRI BEZPEČNOSTNÝCH PREVIERKACH ?,

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera a aj iné informácie môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe 

www.gurtler.sk