NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD A BEZPEČNOSTNÁ RADA SR

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) je mimoriadne zaujímavým orgánom priatelia. V poslednom období som okolnosťami nútený pozerať sa na zúbky tomuto „špecifickému“ orgánu. NBÚ je totiž orgán, ktorý okrem iného udeľuje aj bezpečnostné previerky.

Tento orgán (NBÚ) v minulosti udelil bezpečnostné previerky viacerým problematickým osobám a iným osobám pre zmenu bezpečnostné previerky neudelil. Podľa nálezu Ústavného súdu SR PL. ÚS 21/2014-96, je NBÚ formálnoprávne „nezávislý správny orgán,“ ktorý de facto je zákonom ustanovený tak, aby mal značný mocenský potenciál prameniaci z koncentrácie informácií osobného charakteru. Bez ohľadu na formálnoprávne začlenenie do systému orgánov verejnej správy je NBÚ TAJNOU SLUŽBOU. Charakteristickou črtou tajných služieb je získavanie informácií utajeným spôsobom, ktorý nespĺňa požiadavky transparentnosti.

NBÚ používa vo svoje verejnej prezentácii zaujímavé formulácie. O zasadnutí Bezpečnostnej rady SR informoval NBÚ verejnosť aj takto: „…Od nástupu novej vládnej garnitúry dnes prvý raz zasadla Bezpečnostná rada SR. Ako poradný orgán vlády sa podieľa na tvorbe a realizácii bezpečnostného systému krajiny. Jej členovia sa zaoberajú všetkými aspektmi hrozieb a odporúčajú vládnemu kabinetu, ako postupovať ďalej, aby nebol narušený a ohrozený chod štátu. Na zasadnutí bol aj riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný….Okrem aktuálnej situácie po razii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na pôde Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) rezonovala na schôdzke Bezpečnostnej rady SR najmä Správa o kybernetickej bezpečnosti v SR za rok 2019, ktorú prezentoval riaditeľ NBÚ…“

Moja otázka je teraz nasledovná: Rezonovala niekedy v minulosti na schôdzke Bezpečnostnej rady SR aj informácia, že NBÚ udelil bezpečnostnú previerku (NBÚ osvedčenie č. SP-PB-1963/2017-Ž zo dňa 22.06.2017) osobe z minulej vládnej garnitúry vo funkcii štátnej tajomníčky (toho času vo väzbe) ?

Ak máte priatelia nejakú informáciu k tomuto, kľudne mi ju pošlite v súkromnej správe na FB, emailom na advokat@gurtler.sk alebo inak 🙂

Súkromnú správu mi kľudne môžu poslať aj „členovia“ NBU 🙂 , kedže v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci, najmä v kontexte s NÁLEZOM Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96.

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe   www.gurtler.sk