JE PER ROLLAM HLASOVANIE SÚDNEJ RADY PRVKOM TRANSPARENTNOSTI ?

Dôležité udalosti sa udiali v pondelok 29. júna 2020 na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky.

Okrem zvolenia profesora Mazáka za nového predsedu Súdnej rady (k zvoleniu samozrejme môjmu bývalému učiteľovi na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach prof. JUDr. Jánovi MAZÁKOVI, PhD. gratulujem) sa zaujímavým bodom programu Súdnej rady stal aj bod 5.

Bod 5. na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky sa dnes objavil „znenazdajky,“ keďže pôvodne bol tento bod vypustený – Oznámenie o vypustení bodov programu 10. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Takto teda prebehlo zaradenie bodu 5. do dnešného programu rokovania Súdnej rady. Viac vo videu od 2:50 minúty.

 

Tento bod 5. sa týka priamo mojej družky – Mgr. Svetlany Filipovej. A bod 5. sa pôvodne aj mal preberať, keďže ako povedal profesor Mazák: „…ide o mimoriadne citlivú a náročnu vec aj skutkovo aj teda hlavne právne, nie skutkovo…“

K profesorovi Mazákovi sa pridal aj bývalý ústavný sudca Lájosz Mészáros, ktorý uviedol tiež: „…je to tažká a citlivá vec aj vzhľadom na účastníkov ale vzhľadom na predmet toho konania…“

Ako to už ale na Slovensku chodí, nakoniec bolo všetko inak a bod 5. bol odročený a navrhnuté per rollam hlasovanie. Viac aj vo videu od  22:15 minúty.

 

Bod 5., „…tá citlivá vec aj vzhľadom na účastníkov ale vzhľadom na predmet toho konania…“ sa nakoniec dnes teda na Súdnej rade nepreberala.

Prečo? Nuž je to naozaj vážne a všetci zainteresovaní už asi nielen tušia, ale aj vedia, že vec je mimoriadne vážna !!!

Žeby preto bod 5. členovia Súdnej rady odročili a plánujú hlasovať o veci mojej družky per rollam? 

Čo je a čo znamená hlasovanie per rollam vo vzťahu k Súdnej rade?

Hlasovanie per rollam je mimoriadne „problematickým“ inštitútom.

Čo v minulosti navrhovala ministerka Žitňanská?

Ako sa k per rollam hlasovaniu Súdnej rady postavil Ústavný súd ?

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2018 III. ÚS 1/2018-42

Prečo a z akého dôvodu, chcú členovia Súdnej rady vo veci mojej družky diskutovať v mailoch, NEVEREJNE a rozhodovať o veci per rollam v rozpore s prvkom transparentnosti a otvorenosti systému rozhodovania súdnej rady ?

V Košiciach, 29. júna 2020                                                    JUDr. Vladimír Gürtler advokát                                                      

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera a aj iné informácie o tejto citlivej veci aj vzhľadom na účastníkov ale vzhľadom na predmet toho konania môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe 

www.gurtler.sk