ČO SPÁJA PROF. MAZÁKA S JUDR. PRAŽENKOVOU ? VIAC

Možno viac, ako si verejnosť myslí.

Minimálne bývalú predsedníčku Súdnej rady JUDr. Praženkovú spája so súčasným predsedom Súdnej rady SR prof. Mazákom znalosť a akceptácia porušovania Ústavy zo strany Súdnej rady SR dňa 24.10.2018, keď Súdna rada SR hlasovala o tom, či moja družka spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.

Napriek tomu, že moja družka spĺňala predpoklady sudcovskej spôsobilosti a stále ich aj spĺňa, hlasovaním Súdnej rady SR dňa 24.10.2018 „neprešla“.

Dnes už vieme prečo a preto vyjadrenia prof. Mazáka pre portál Sme v článku s názvom: Šéf Súdnej rady Mazák: O korupcii sudcov sme sa dozvedeli náhodou. To je devastačné vyznievajú prinajmenšom zvláštne. Hlavne pre nás, ktorí sme už trošku v obraze a vieme, že  čestnosť, statočnosť a integritu osoby prezentujú skutky a nie reči v médiach.

Bývalý poradca prezidenta Kisku totiž veľmi pekne v médiách rozpráva, ale ako sa hovorí „Reči sa hovoria a chlieb sa je“ rovnako, ako platí, že  „Actions speak louder than words“ 

To, že moja družka dňa 24.10.2018 „neprešla“ hlasovaním Súdnej rady Slovenskej republiky potvrdila dňa 26. mája 2020 osoba (člen/členka súdnej rady) v rozhovore s inou osobou (členom/členkou súdnej rady), keď táto osoba uviedla okrem iného aj: „Ona (myslené Filipová) neprešla preto v podstate, že jej druh (myslené GÜRTLER) s ktorým žila, mal politickú stranu 7 STATOČNÝCH.

Vyššie uvedenú informáciu má JUDr. Praženková už dlhšie obdobie. Prof. Mazák má túto informáciu minimálne od 10.07.2020, keďže som zaslal v uvedený deň list Súdnej rade SR, ktorý veľa objasňuje, vysvetľuje a prikladám ho nižšie. Časť listu nie je zatiaľ pre verejnosť úplne viditeľná, ale príde asi čas, keď sa verejnosť dozvie aj viac.

A možno to budú podobné informácie ako v Kočnerovej Threeme o korupcii, vypaľovaní, podvodoch, falšovaní listín a dokumentov a bude to devastačné.

JUDr. Praženková akceptovala skutočnosť, že dňa 24.10.2018 na neverejnom zasadnutí Súdnej rady SR sa pri osobe mojej družky preberali politicko-občianske aktivity mojej osoby ako predsedu politickej strany 7 STATOČNÝCH. To znamenalo, že bývala predsedníčka Súdnej rady SR akceptovala porušovanie zákonov a Ústavy SR, lebo moja politická činnosť NIKDY nemala byť predmetom rokovania Súdnej rady SR.

Rovnako tak súčasný predseda Súdnej rady JUDr. Mazák má minimálne od 10.07.2020 vedomosť, že dňa 24.10.2018 na neverejnom zasadnutí Súdnej rady SR sa pri osobe  mojej družky preberali politicko-občianske aktivity mojej osoby ako predsedu politickej strany 7 STATOČNÝCH. 

To znamená, že súčasný predseda Súdnej rady JUDr. Mazák má vedomosť o porušovaní zákonov a Ústavy SR na neverejnom zasadnutí Súdnej rady SR dňa 24.10.2018, lebo moja politcká činnosť NIKDY nemala byť predmetom rokovania Súdnej rady SR a napriek tomu, profesor Mazák koná, ako koná.

Porušovania zákonov a Ústavy SR sa snažia viaceré subjekty utajiť odvolávajúc sa na „utajované skutočnosti“ ale Vám všetkým (Vy viete o kom hovorím), odkazujem:

v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci, najmä nie však iba v kontexte s NÁLEZOM Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96

Na záver už len dodám slová JUDr. Lenky Praženkovej zo dňa 26. mája 2020 ako ich vyslovila v rozhovore s inou osobou (členom/členkou súdnej rady): TO BUDE CIRKUS ! Ja už NEVERÍM NIKOMU !

V Košiciach, dňa 18.07.2020

S pozdravom

_____________________________

JUDr. VLADIMÍR GÜRTLER advokát

Na kompletný súmár zaujímavostí stačí kliknúť na PODCAST – Myšlienky, názory, pohľady, príbehy a iné zaujímavosti JUDr. Gürtlera zo života formou hovoreného, písanéhe slova. Budete naozaj prekvapený v ako stave sa nachádza Slovenská republika.  🙁

VIAC ODHALENÍ V LISTE

Viac aj v článkoch

VYPAĽOVALI KANDIDÁTOV NA SUDCOV ? ,

Rada č. 1.: Priznanie je istý trest,

Otázka č. 1.: Ako v skutočnosti “preveroval” NBÚ ľudí ?,

Kde začína a končí transparentnosť Súdnej rady ?,

KTO ZLYHAL PRI BEZPEČNOSTNÝCH PREVIERKACH ?,

ZÁVAŽNÉ ZISTENIA O ČINNOSTI NBÚ A SÚDNEJ RADY,

NBÚ v boji proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

ZAUJÍMAVÉ SPRÁVY od JUDr. Gürtlera a aj iné informácie môžete dostávať aj vtedy, ak sa zaregistrujete na webe  

www.gurtler.sk