Ako reálne prebiehalo overovanie sudcovskej spôsobilosti Súdnou radou SR na základe podkladov NBÚ

Za posledný cca. polrok som zistil závažné skutočnosti súvisiace s klamstvami, korupciou, vypaľovaním kandidátov na sudcov, falšovaním dokumentov a pod.. Viac aj TU

Všetky tieto skutočnosti nasvedčujú o páchaní organizovanej trestnej činnosti a preto v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci.

Už čoskoro prinesiem podrobnosti a konkrétne prípady.