foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

JUDr. VLADIMÍR GŰRTLER

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIAŠpecializácia

S prihliadnutím na požiadavky klientov poskytovať komplexné a efektívne služby v oblasti právneho poradenstva vykonávať vám činnosť v samostatnej právnej kancelárii spolu s úzkym okruhom externých spolupracovníkov, vďaka čomu som schopný poskytovať právne služby svojim klientom veľmi flexibilne a efektívne, ak sa konkrétne a jasne dohodneme na systéme a pravidlách.
Mám za to, že v obchode a podnikaní rozhodujú maličkosti. Zameriavam sa najmä na obchodné právo, prípadne trestné právo v súvislosti s riešením ekonomických káuz. Klienti odchádzajú zo súdu ako víťazi alebo ako oslobodení na základe maličkostí. Tou maličkosťou môže byť aj to, že máte lepšieho právnika ako Vaša konkurencia. 

Lepší právnik navrhuje riešenia a alternatívy, ale len Vy rozhodujete. Ste to totiž len Vy, kto platí moje palmáre.

Lepší právnik je ten, ktorý je vždy najmenej jeden ťah pred právnikom Vašej konkurencie. Moje právne zmýšľanie prináša nový rozmer a pohľady na problémy a ak takéto niečo hľadáte, ste na správnom mieste. Váš problém po opustení mojej kancelárie už nie je Vaším problémom, ale je mojou starosťou.

Dokážem byť v istých situáciach veľmi nepríjemný a aj preto je lepšie, ak som Vašim právnikom a nie právnikom Vašej protistrany. Nielen preto je niekedy hodné, navštíviť ma skôr, ako tak učiní on. Bez ohľadu na to, že niekedy Vám nie všetko čo poviem bude páčiť. Hovorím totiž vždy pravdu. A podstatný je tak či tak, len a len Váš úspešný výsledok v kauze. Pre Vás, aj pre mňa.

 Špecializujem sa najmä na tieto právne oblasti:

Obchodné právo

Občianske právo

Trestné právo ekonomickej trestnej činnosti

Daňové plánovanie

Špekulovanie, kde vyšpekulujem pre Vás niečo a potom si 3 mesiace užívame na pláži Miami beach, či inej pláži sveta -)

iné podľa dohody

 Oblasťami mojej špecializácie sú najmä:

obchodné právo a záležitosti súvisiace s podnikaním právnických osôb a SZČO

zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len územná samospráva ) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy 

spotrebiteľské zmluvné vzťahy /iba v rámci pro bono a ad hoc v závislosti od okolností a rozhodnutia advokáta/ 

poskytovanie finančných prostriedkov a zabezpečovacie inštitúty s tým súvisiace

prevody majektových aktív a ich právne zabezpečovanie

trestno-právna obhajoba, avšak iba v oblastiach súvisiacich s podnikaním