Z našej galérie

USA 2012
USA 2012

Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.

ADVOKÁT

Vyplňte a zašleme Vám ZADARMO manuál ako ušetriť u advokáta

Zameranie advokátskej kancelárie

na oblasti, ktoré považujem za mimoriadne dôležité vzhľadom na vývoj spoločnosti a vzťahov v Slovenskej republiky a to na základe a aj po mojich viac ako pätnásťročných právnych skúsenostiach a praxi.

Týmito oblasťami sú najmä:

  • obchodné právo a záležitosti súvisiace s podnikaním právnických osôb a SZČO
  • zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len územná samospráva ) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy 
  • spotrebiteľské zmluvné vzťahy /iba v rámci pro bono a ad hoc v závislosti od okolností a rozhodnutia advokáta/ 
  • poskytovanie finančných prostriedkov a zabezpečovacie inštitúty s tým súvisiace
  • prevody majektových aktív a ich právne zabezpečovanie
  • trestno-právna obhajoba, avšak iba v oblastiach súvisiacich s podnikaním

Špecializácia právnika je obdobná ako špecializácia u lekára. Ak máte problémy s okom, môžte ísť za lekárom očným alebo aj iným lekárom (napr. gynekológom). Obaja sú lekármi, lebo vyštudovali medicínu, ale primár očného Vám pravdepodobne pomôže viac, ako primár na gynekologickom oddelení. Podobne je to aj u právnikov. Nie každý vie všetko a nie každý sa všetkému venuje. Ja ako advokát sa vyznám veľmi dobre v niektorých oblastiach práva. Nie som dokonalý, čas beží míľovými krokmi a preto sa snažím robiť a špecializovať na právne veci, ktoré ma zaujímajú a ktorým rozumiem.

Právnici, ktorí Vám tvrdia, že vedia všetko a vyznajú sa vo všetkých právnych oblastiach Vám klamú. Ja klamárom nie som, a preto Vám vopred hovorím, že sa venujem najmä oblastiam mojej špecializácie: www.gurtler.sk/specializacia/. Mám za to, že týmto som dostatočne ozréjmil všetky záležitosti, aby ste sa rozhodli, či moje služby využijete alebo aj nie.

Zároveň začínam na základe pretrvávajúcich požiadaviek väčšiny klientov uprednostňovať konzultácie priamo u Vás. Šetrí to čas aj peniaze. Stretnutie priamo vo Vašej firme, vo Vašom bydlisku.

Pricestujem za Vami po vzájomnej dohode kamkoľvek.

JUDr. Vladimír Gürtler

advokát

0911 177 007

gurtler@gurtler.sk