Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na pretrvávajúci záujem širokej verejnosti a v kontexte pobytu JUDr. Gurtlera v Izraeli dôjde v roku 2018 k plnému obnoveniu fungovania advokátskej kancelárie v zmysle platného zákona o advokácii.

Novinky

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na pretrvávajúci záujem širokej verejnosti a v kontexte pobytu JUDr. Gurtlera v Izraeli dôjde v roku 2018 k plnému obnoveniu fungovania advokátskej kancelárie v zmysle platného zákona o advokácii.

Čitať
Novinky

Publikácie

Konateľa nemožno robiť na plnú moc Hovoriť „Ja nič, ja konateľ“, zákon už rok nedovoľuje 7.1.2003, TREND / Vladimír Gürtler Konateľské oprávnenie už v sebe nesie aj značné riziko pre osobu samého štatutára. Stalo sa tak po zatiaľ najvýznamnejšej novele Obchodného zákonníka. Tento zákon č. 500/2001 Z.z. nadobudol účinnosť od 1. januára 2002. Štatutárny orgán spoločnosti má vďaka tejto novele jasne vymedzené práva a povinnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným je najčastejšie sa vyskytujúcou obchodnou spoločnosťou. Je tomu tak aj preto, lebo voľba tohto typu firmy sa v podnikateľskej verejnosti považuje za pomerne bezpečnú formu podnikania s obmedzeným podnikateľským rizikom. Napriek tomu, že spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Niečo iné je však už dnes vykonávať v s.r.o. funkciu konateľa. Tá so sebou prináša zvýšenú mieru zodpovednosti a viaceré riziká. Spoločnosť s ručením obmedzeným a štatutár s.r.o. je právnická osoba – subjekt práva, ktorý…

Čitať
Publikácie

Diskrétnosť

Diskrétnosť V zmysle ustanovenia § 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na zamestnancov advokáta a iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb.

Čitať
Diskrétnosť

Vízia

Vízia Som presvedčený, že iba kreatívny právnik zachovávajúci lojalitu a mlčanlivosť dokáže vyhovieť požiadavkám dnešnej doby a rozširovať obzory. Poskytujem v rámci svojích možností a schopností právny a poradenský servis slovenským, ale aj zahraničným klientom. Podľa mojich štatistík sa dohodnem s troma z desiatich potencionálnych klientov. Ostatným siedmim sa nepáči napr. moje vystupovanie, môj prístup k riešeniu ich stavu a problémom. Alebo len nedisponujú dostatočnými aktívami, aby boli schopní platiť palmáre za moje znalosti a preto sa proste niekedy nedohodneme. Považujem za korektné radšej sa nedohodnúť na začiatku, ako sa pohádať na konci. Nič menej, dvom z troch klientov s ktorými sa nakoniec dohodnem, aj reálne pomôžem. Ten tretí za mnou prišiel už väčšinou neskoro a pravdepodobnosť, že mu pomôžem, aby bol úplne spokojný, sa jeho neskorým príchodom s problémami ku mne podstatne znížila. To však naozaj nie je moja chyba. Hoc uznávam, že aj ja k zubárovi nerád chodím tak ako Vy. Avšak mám za to, že prevencia ako…

Čitať
Vízia

Špecializácia

Špecializácia S prihliadnutím na požiadavky klientov poskytovať komplexné a efektívne služby v oblasti právneho poradenstva vykonávať vám činnosť v samostatnej právnej kancelárii spolu s úzkym okruhom externých spolupracovníkov, vďaka čomu som schopný poskytovať právne služby svojim klientom veľmi flexibilne a efektívne, ak sa konkrétne a jasne dohodneme na systéme a pravidlách. Mám za to, že v obchode a podnikaní rozhodujú maličkosti. Zameriavam sa najmä na obchodné právo, prípadne trestné právo v súvislosti s riešením ekonomických káuz. Klienti odchádzajú zo súdu ako víťazi alebo ako oslobodení na základe maličkostí. Tou maličkosťou môže byť aj to, že máte lepšieho právnika ako Vaša konkurencia. Lepší právnik navrhuje riešenia a alternatívy, ale len Vy rozhodujete. Ste to totiž len Vy, kto platí moje palmáre. Lepší právnik je ten, ktorý je vždy najmenej jeden ťah pred právnikom Vašej konkurencie. Moje právne zmýšľanie prináša nový rozmer a pohľady na problémy a ak takéto niečo hľadáte, ste na správnom mieste. Váš problém po opustení mojej kancelárie už…

Čitať
Špecializácia

Systém mojej práce

Systém mojej práce Vážený pán, vážená pani, ďakujem Vám za dôveru prejavenú mne, JUDr. Vladimírovi Gürtlerovi tým, že ste sa na mňa obrátili so svojím problémom, res. záležitosťou. Váš záujem si cením a verím, že nesklamem Vaše očakávania. Dovoľte mi, predstaviť Vám v krátkosti systém mojej práce. Základnými princípmi a zásadami mojej práce sú VEDOMOSTI, ČESTNOSŤ, TVORIVOSŤ, VYTRVALOSŤ, ROZHODNOSŤ a DISKRÉTNOSŤ, ktorá Vám zaručuje, čím nedôjde k nežiaducemu úniku akýchkoľvek informácií týkajúcich sa Vás a Vášho prípadu. Dôraz kladiem na individuálny prístup ku klientovi a na adekvátnosť poskytnutých služieb voči ich cenám. Vaša spokojnosť a pocit, že za Vaše peniaze ste dostali kvalitné služby, sú mojim záujmom. Právnu prax už v súčastnosti nevykonávam preto, že musím, ale preto, že chcem. Z toho pramení aj to, že robím len právne veci, ktoré chcem robiť a ktoré ma niečim zaujmú, resp. zaujímajú. V prípade, že Vaše záležitosti sú mimo rozsahu môjho záujmu alebo v danej problematike sa nevyznám, tieto skutočnosti Vám bez…

Čitať
Systém mojej práce

Úvod

Zameranie advokátskej kancelárie na oblasti, ktoré považujem za mimoriadne dôležité vzhľadom na vývoj spoločnosti a vzťahov v Slovenskej republiky a to na základe a aj po mojich viac ako pätnásťročných právnych skúsenostiach a praxi. Týmito oblasťami sú najmä: obchodné právo a záležitosti súvisiace s podnikaním právnických osôb a SZČO zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len územná samospráva ) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy spotrebiteľské zmluvné vzťahy /iba v rámci pro bono a ad hoc v závislosti od okolností a rozhodnutia advokáta/ poskytovanie finančných prostriedkov a zabezpečovacie inštitúty s tým súvisiace prevody majektových aktív a ich právne zabezpečovanie trestno-právna obhajoba, avšak iba v oblastiach súvisiacich s podnikaním Špecializácia právnika je obdobná ako špecializácia u lekára. Ak máte problémy s okom, môžte ísť za lekárom očným alebo aj iným lekárom (napr. gynekológom). Obaja sú lekármi, lebo vyštudovali medicínu, ale primár očného Vám pravdepodobne pomôže…

Čitať
Úvod

Úvod

Zameranie advokátskej kancelárie

na oblasti, ktoré považujem za mimoriadne dôležité vzhľadom na vývoj spoločnosti a vzťahov v Slovenskej republiky a to na základe a aj po mojich viac ako pätnásťročných právnych skúsenostiach a praxi.

Týmito oblasťami sú najmä:

obchodné právo a záležitosti súvisiace s podnikaním právnických osôb a SZČO

zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len územná samospráva ) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy 

spotrebiteľské zmluvné vzťahy /iba v rámci pro bono a ad hoc v závislosti od okolností a rozhodnutia advokáta/ 

poskytovanie finančných prostriedkov a zabezpečovacie inštitúty s tým súvisiace

prevody majektových aktív a ich právne zabezpečovanie

trestno-právna obhajoba, avšak iba v oblastiach súvisiacich s podnikaním

Špecializácia právnika je obdobná ako špecializácia u lekára. Ak máte problémy s okom, môžte ísť za lekárom očným alebo aj iným lekárom (napr. gynekológom). Obaja sú lekármi, lebo vyštudovali medicínu, ale primár očného Vám pravdepodobne pomôže viac, ako primár na gynekologickom oddelení. Podobne je to aj u právnikov. Nie každý vie všetko a nie každý sa všetkému venuje. Ja ako advokát sa vyznám veľmi dobre v niektorých oblastiach práva. Nie som dokonalý, čas beží míľovými krokmi a preto sa snažím robiť a špecializovať na právne veci, ktoré ma zaujímajú a ktorým rozumiem.

Právnici, ktorí Vám tvrdia, že vedia všetko a vyznajú sa vo všetkých právnych oblastiach Vám klamú.Ja klamárom nie som, a preto Vám vopred hovorím, že sa venujem najmä oblastiam mojej špecializácie. Mám za to, že týmto som dostatočne ozréjmil všetky záležitosti, aby ste sa rozhodli, či moje služby využijete alebo aj nie.

Zároveň začínam na základe pretrvávajúcich požiadaviek väčšiny klientov uprednostňovať konzultácie priamo u Vás. Šetrí to čas aj peniaze. Stretnutie priamo vo Vašej firme, vo Vašom bydlisku.

Pricestujem za Vami po vzájomnej dohode kamkoľvek.

JUDr. Vladimír Gürtler

advokát

0911 177 007

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Košický dukát

Prihlásenie

© 2016 Gurtler.sk. All Rights Reserved. Designed By M.a.c.

Please publish modules in offcanvas position.